endocytóza

Endocytóza je proces, jehož pomocí buňka přijímá („pohlcuje“) různý materiál. To, co má být pohlceno, je obklopeno vychlípeninou plazmatické membrány, která se pak uvnitř buňky oddělí a vytvoří tzv. membránový váček. Rozlišujeme tři základní typy endocytózy:

  1. fagocytóza,
  2. pinocytóza,
  3. endocytóza zprostředkovaná receptorem.

Endocytosis types

Obrázek: Tři typy endocytózy (zleva doprava): fagocytóza, pinocytóza, endocytóza zprostředkovaná receptorem. (Zdroj: LadyofHats, Public domain, via Wikimedia Commons)