paraplegie

Paraplegie je úplné ochrnutí poloviny těla, obvykle dolní. Často vzniká při poranění míchy a typicky se projevuje neschopností pohybu obou dolních končetin. Porušeny však mohou být i nervy, které vedou k pánevním orgánům, což se může projevit např. neschopností ovládat močový měchýř apod.

Odvozené přídavné jméno je paraplegický, člověk s paraplegií je označován jako paraplegik.

Viz také plegie.