psychosociální terapie

Psychosociální terapie je forma psychologické terapie, jejímž cílem je pomoci člověku s emoční poruchou nebo poruchou chování přizpůsobit se situacím, které vyžadují sociální interakci s členy rodiny, spolupracovníky či jinými skupinami lidí.

Viz také psycho-, terapie.