porucha chování

Porucha chování je jakýkoli přetrvávající a opakující se vzorec chování, který se vymyká společenským normám nebo pravidlům, vážně narušuje fungování člověka ve společnosti nebo působí ostatním potíže. Tento termín se používá ve velmi obecném smyslu a zahrnuje širokou škálu poruch nebo syndromů.

Viz také porucha.