psychologie

Psychologie se zabývá studiem lidského chování, myšlení, prožívání a citů. Studuje příčiny lidského chování, osobnost člověka apod. Nejedná se o lékařský obor, psychologové však někdy s lékaři úzce spolupracují.

Psycholog je absolvent humanitní VŠ, nejčastěji filozofické fakulty. Obvykle má titul Mgr., případně doktorát (PhDr. či Ph.D.). Absolvování psychologie samo o sobě neopravňuje provádět psychoterapii – k tomu je potřeba další samostatné vzdělání (tzv. psychoterapeutický výcvik). Každý psycholog se následně specializuje. Psycholog po absolvování VŠ je obvykle kompetentní pro poradenství a krizovou intervenci. Psycholog není totéž co psychoterapeut. Psychologové nemohou předepisovat léky.

Psychologové mají široké uplatnění. Pod resort zdravotnictví spadají kliničtí psychologové a psychologové ve zdravotnictví, kteří mají odborné vzdělání v tomto oboru.

Odvozené přídavné jméno je psychologický.

Viz také psycho-, -ologie, psychiatrie a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz psychologie, psychologický apod.