psychologie

Psychologie se zabývá studiem lidského chování, myšlení, prožívání a citů. Studuje příčiny lidského chování, osobnost člověka apod. Nejedná se o lékařský obor, psychologové však někdy s lékaři úzce spolupracují.

Psychologové mají široké uplatnění. Pod resort zdravotnictví spadají kliničtí psychologové a psychologové ve zdravotnictví, kteří mají odborné vzdělání v tomto oboru.

Odvozené přídavné jméno je psychologický.

Viz také psycho-, -ologie, psychiatrie.