emoční porucha

Emoční porucha je jakákoli duševní porucha charakterizovaná především emočními reakcemi (tj. okamžitými a „pocitovými“ reakcemi), které jsou neadekvátní nebo nepřiměřené dané příčině. Příklady emočních poruch jsou:

Viz také emoce, porucha.