kost lícní

Kost lícní (lat. os zygomaticum) je párová kost, která spolu s ostatními obličejovými kostmi tvoří součást lebky. Kost lícní tvoří kostěný podklad tváří a zároveň část okraje obou očnic. Tato kost má nepravidelný tvar a spojuje se s výběžky dalších čtyř kostí (spánkové, čelní, klínové a horní čelisti).

Viz také kostra, lebka, obličejové kosti.

Související příspěvky: