pseudounipolární neuron

Pseudounipolární neuron je typ nervové buňky, z jejíhož těla vychází jen jeden krátký výběžek. Ten se záhy dělí přibližně ve tvaru písmene T na dvě dlouhé větve:

Typickými pseudounipolárními neurony jsou senzorické neurony.

Terminologická poznámka: V některých textech se pro označení těchto neuronů používá zjednodušený název „unipolární neuron“, protože mají jen jeden výběžek. Skutečné unipolární neurony se však u člověka nevyskytují. Lidské pseudounipolární neurony během embryonálního vývoje vznikají z původně bipolárních neuronů, jejichž dva výběžky se nakonec spojí v jeden.

Obrázek: Multipolární, unipolární, bipolární a pseudounipolární neurony – schematický nákres. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také pseudo-, neurony.