příušní žlázy

Příušní žlázy (lat. glandulae parotis) jsou největší slinné žlázy. Jsou to párové žlázy, tzn. na každé straně obličeje (vlevo i vpravo), přibližně pod uchem a před ním, se nachází jedna příušní žláza.

Viz také žlázy.