vestibulární nerv

Vestibulární nerv (lat. nervus vestibularis) je jednou ze dvou hlavních částí vestibulokochleárního nervu. Vestibulární nerv je tvořen senzorickými vlákny vedoucími ze smyslových receptorů ve vnitřním uchu. Tento nerv se podílí na smyslu pro rovnováhu: prostřednictvím vláskových buněk v rovnovážném ústrojí jsou získané „informace“ prostřednictvím vestibulárního nervu přenášeny do mozku, kde jsou zpracovány.

Obrázek: Rovnovážné ústrojí – princip vnímání zrychlení. (Zdroj: By OpenStax: Anatomy & Physiology, March 11, 2023, CC BY 4.0)

Viz také smysl pro rovnováhu, vestibulokochleární nerv.

Související příspěvky: