agonisté melatoninových receptorů

Agonisté melatoninových receptorů jsou léky, které se používají zejména při léčbě poruch spánku a deprese. Princip jejich působení spočívá v tom, že se vážou na stejné receptory (tzv. melatoninové receptory) jako přirozeně produkovaný hormon melatonin. Agonisté melatoninových receptorů podporují spánek a ovlivňují cirkadiánní rytmus.

Příkladem agonisty melatoninových receptorů je agomelatin.

Viz také agonista, melatonin, receptor.