agonista

Agonista je látka, která připomíná svým působením přirozenou látku (např. hormon nebo neurotransmiter) tím, že se váže na specifický buněčný receptor a aktivuje jeho funkci. Příklady:

Opakem agonisty je antagonista.