agonista

Agonista je látka, která připomíná svým působením přirozenou látku (např. hormon nebo neurotransmiter) tím, že se váže na specifický buněčný receptor a aktivuje jeho funkci.

Příkladem je morfin jakožto agonista endorfinů. Morfin se váže v mozku na stejné receptory (tzn. na místa, kam se za normálních okolností vážou endorfiny) a vyvolává podobné účinky, jaké by měly endorfiny. Zjevnou nevýhodou morfinu je však jeho návykovost.

Opakem agonisty je antagonista.