proléčivo

Proléčivo (angl. prodrug) je látka, která je po podání metabolizována (tj. přeměněna v těle) na farmakologicky aktivní léčivo. Namísto přímého podání léčiva lze v některých případech použít odpovídající proléčivo, které zlepší způsob absorpce, distribuce, metabolismu a/nebo exkrece léčiva. Konkrétním příkladem je dvojice prednison (proléčivo) a prednisolon (léčivo).

Viz také léčivo.