farmakologická (ne)aktivita

Farmakologická aktivita, resp. farmakologická neaktivita popisuje účinky léčiva, proléčiva, nebo teoreticky jakékoli látky, na živý organismus:

  • farmakologicky aktivní = látka má účinky na organismus (případ všech léčiv),
  • farmakologicky neaktivní = látka nemá účinky na organismus (případ proléčiv, která nejprve musí být v organismu přeměněna na léčiva).

Viz také farmakologie, léčivo, proléčivo.