skvamózní intraepiteliální léze vysokého stupně

Skvamózní intraepiteliální léze vysokého stupně neboli HSIL (zkratka pochází z anglického názvu high-grade squamous intraepithelial lesion) jsou prekancerózní léze děložního hrdla, které jsou nalezeny ve vzorcích tkáně odebraných z děložního čípku při kolposkopickém vyšetření. Jedná se o středně závažné až závažné buněčné změny. U těchto změn je vyšší pravděpodobnost, že se vyvinou v karcinom děložního hrdla. Nikdo nedokáže předpovědět, zda a kdy k tomu skutečně dojde. Z tohoto důvodu odborníci doporučují, aby žena každé tři měsíce podstoupila kontrolní vyšetření nebo si tyto změny nechala odstranit, například pomocí konizace. Změny však mohou také samy vymizet, pokud se imunitní systém vypořádá s infekcí HPV.

Viz také intra-, epitel, léze, skvamózní intraepiteliální léze, prekancerózní léze děložního hrdla.

Související příspěvky: