prekurzor

Prekurzor v souvislosti s lékařstvím je obvykle označení pro neaktivní látku, která může být v těle přeměněna na aktivní (např. enzym, vitamin nebo hormon). Příklady:

Pojem „prekurzor“ však lze použít i v širším slova smyslu, např. pro označení jakékoli chemické látky, která se přeměňuje na jinou, nebo i celé biologické struktury (např. kmenové buňky jako příklad prekurzorových buněk), která dává vznik „konečné“ struktuře (nějaká „zralá“, tj. specializovaná buňka).

Odvozené přídavné jméno je prekurzorový.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz prekurzor.