vaginální hysterektomie

Vaginální hysterektomie je jednou z několika metod provedení hysterektomie (chirurgického odstranění dělohy). Výhodou tohoto typu operace je, že odpadá nutnost laparotomie (tzn. řezu břišní stěnou). Děloha je odstraňována skrze pochvu, na břiše ženy tak nezůstane žádná operační jizva. Vaginální hysterektomie znamená kratší dobu hospitalizace, nižší náklady a rychlejší rekonvalescenci než abdominální hysterektomie. V závislosti na velikosti a tvaru dělohy nebo důvodu operace však vaginální hysterektomii v některých případech není možné provést.

Obrázek: Vaginální hysterektomie – schéma zákroku. (Zdroj: Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP)

Viz také vaginální, hysterektomie.