rekonvalescence

Rekonvalescence je postupné obnovování zdraví a sil po nemoci, úrazu nebo chirurgickém zákroku. Může se jednat i pozdější stadium infekčního onemocnění, kdy se pacient sice zotavuje a jeho zdravotní stav se zlepšuje, ale může být i nadále zdrojem infekce pro ostatní (ačkoli sám se cítí lépe). V tomto smyslu má pojem „rekonvalescence“ stejný význam jako pojem „zotavení“. Výraz „rekonvalescence“ se však někdy používá i ve smyslu péče o pacienta po závažném chirurgickém zákroku, v jejímž rámci musí pacient docházet na pravidelné kontroly k lékaři.