abdominální hysterektomie

Abdominální hysterektomie je jednou z několika metod provedení hysterektomie (chirurgického odstranění dělohy). Jedná se o otevřenou operaci, při níž je nutná laparotomie, tzn. řez břišní stěnou. Chirurg vede tento řez nejčastěji příčně, přibližně v úrovni horního okraje pubického ochlupení. Spíše výjimečně je řez podélný (od pupku směrem dolů). Děloha je pak odstraněna skrze provedený řez v břišní stěně.

Obrázek: Abdominální hysterektomie – schéma zákroku. (Zdroj: Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP)

Viz také břicho (lat. abdomen), hysterektomie.