genotyp

Genotyp má v souvislosti s lékařstvím dva různé významy:

  1. v lékařské genetice – genetická sestava (či genetická informace) konkrétního jedince, tzn. soubor všech jeho dědičně zakotvených vloh,
  2. ve virologii – podkategorie daného viru, např. způsobujícího virovou hepatitidu C: HCV má šest genotypů, označovaných jako 1 až 6.