alela

Alela je konkrétní forma nějakého genu. Pro snazší pochopení si můžeme gen představit například jako nějakou potravinu (čokoládu, čaj apod.) a jeho alely jako konkrétní formy této potraviny (bílá, mléčná nebo hořká čokoláda; černý, zelený nebo bílý čaj apod.). Zjednodušeně řečeno každý člověk zdědí dvě alely (jednu od matky, jednu od otce) pro každý gen. Pokud jsou alely stejné, člověk je homozygot; pokud jsou odlišné, jedná se o heterozygota (toto označení se vždy vztahuje k alelám jednoho konkrétního genu). Na obrázku níže jsou tyto pojmy vysvětleny na alelách, které jsou označeny jako „b“ (znázorněno žlutě) a „B“ (znázorněno červeně).

Obrázek: Vysvětlení pojmů alela, homozygot a heterozygot. U genu v tomto páru chromozomů jsou barevně vyznačeny jeho dvě různé alely: „b“ (žlutě) a „B“ (červeně). Pokud jsou obě alely stejné (BB nebo bb), jedinec je homozygot. Pokud jsou alely různé (Bb nebo bB), jedinec je heterozygot. (Zdroj: depositphotos.com)