genotyp (ve virologii)

Genotyp v souvislosti s virologií znamená podkategorii daného viru, např. způsobujícího virovou hepatitidu C. Konkrétně u viru hepatitidy C (HCV) je známo nejméně šest genotypů, které jsou označovány čísly 1 až 6 (někteří autoři však uvádějí i více genotypů).

Podobně jako jiné viry má i HCV schopnost mutovat, což vedlo ke vzniku různých genetických variant HCV, označovaných jako genotypy. Různé genotypy se často (nikoli však výhradně) vyskytují v různých částech světa.

Genotypy 1, 2 a 3 jsou rozšířeny po celém světě. Nejčastější jsou typy 1a a 1b, které představují přibližně 60 % celosvětových infekcí. Převažují v severní Evropě a Severní Americe, ale také v jižní a východní Evropě a Japonsku. Genotyp 2 je zastoupen méně často než typ 1, vyskytuje se převážně v západní Africe. Genotyp 3 je endemický v jihovýchodní Asii. Genotyp 4 se vyskytuje hlavně na Blízkém východě, v Egyptě a ve střední Africe. Genotyp 5 se vyskytuje téměř výhradně v jižní Africe, genotyp 6 v jihovýchodní Asii.