traumatické poranění mozku

Traumatické poranění mozku neboli TBI (zkratka pochází z anglického názvu traumatic brain injury) je náhlé zranění, které způsobí poškození mozku. Může k němu dojít při náhlém a prudkém úderu do hlavy (uzavřené poranění) nebo při proražení lebky ostrým předmětem, který pronikne až do mozku (penetrující poranění). Příznaky TBI mohou být mírné, střední nebo závažné – v závislosti na tom, do jaké míry byl mozek poraněn:

  • Mírná forma TBI – člověk buď může zůstat při vědomí, nebo ztrácí vědomí na několik sekund či minut. Mezi další příznaky se řadí bolest hlavy, zmatenost, závratě, točení hlavy, rozmazané vidění, zvonění v uších, pachuť v ústech, únava, letargie, změny chování či nálady, potíže s pamětí, soustředěním, pozorností nebo myšlením.
  • Střední nebo těžká forma TBI – člověk může vykazovat výše uvedené příznaky, ale navíc může trpět zhoršující se nebo neustávající bolestí hlavy, opakovaným zvracením nebo nevolností, křečemi, nadměrnou spavostí, rozšířením jedné či obou zornic, špatně srozumitelnou řečí, slabostí či necitlivostí končetin, ztrátou koordinace, přetrvávající zmateností apod.

Mírnou formou TBI je otřes mozku. Naopak těžká forma TBI může vést k závažným tělesným a duševním příznakům, kómatu, a může skončit i úmrtím.