zmatenost

Zmatenost je neschopnost myslet tak jasně a rychle jako obvykle. Člověk se může cítit dezorientován a mít potíže s pozorností, pamětí a rozhodováním.

V závislosti na příčině se zmatenost může rozvinout rychle nebo pomalu a postupně. V mnoha případech zmatenost trvá jen krátce a brzy odezní. Jindy je však trvalá a nedá se vyléčit. Zmatenost může souviset například s demencí. Zmatenost se častěji vyskytuje u starších lidí, mnohdy se objevuje během pobytu v nemocnici. Někteří lidé trpící zmateností se mohou chovat zvláštně, neobvykle či dokonce agresivně.