trauma

Trauma má v souvislosti s lékařstvím dva různé významy:

  1. úraz, zranění, poranění – spadající do oboru traumatologie, případně i do jiných lékařských oborů,
  2. duševní trauma – spadající do oboru psychologie, případně psychiatrie.

Odvozené přídavné jméno je traumatický.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz trauma.