panitumumab

Panitumumab je lék, který se používá samostatně (v monoterapii) nebo společně s jinými léky (v kombinované terapii) k léčbě některých typů kolorektálního karcinomu, který se rozšířil do jiných částí těla. Jeho případné využití při léčbě jiných typů zhoubných nádorů se stále zkoumá.

Princip působení panitumumabu spočívá v tom, že lék se váže na protein označovaný jako EGFR, který se nachází na povrchu některých typů nádorových buněk. To může pomoci zablokovat další růst zhoubného nádoru. Panitumumab se řadí mezi cílené léky a monoklonální protilátky.

Viz také cílená protinádorová léčba.