kapecitabin

Kapecitabin je lék, který se používá samostatně (v monoterapii) nebo společně s jinými léky (v kombinované terapii) k léčbě některých typů kolorektálního karcinomu a karcinomu prsu. Jeho případné využití při léčbě jiných typů zhoubných nádorů se stále zkoumá. Princip působení kapecitabinu spočívá v tom, že lék je „vychytáván“ nádorovými buňkami a rozkládá se na fluorouracil – látku, která tyto buňky ničí.

Kapecitabin se řadí mezi antimetabolity.