kost čichová

Kost čichová (lat. os ethmoidale) spolu s ostatními kraniálními kostmi tvoří součást lebky. Kost čichová je nejhlouběji uložená kost lebky, tj. zvenčí není na lebce nijak vidět. Kost čichová odděluje nosní dutinu od prostoru, ve kterém se nachází mozek. Tato kost je umístěna mezi kostí klínovou (vzadu) a nosními kostmi (vpředu) a tvoří velkou část kostní tkáně mezi nosní dutinou a očnicemi.

Z kosti čichové vybíhají do nosní dutiny horní skořepa nosní (lat. concha nasalis superior) a střední skořepa nosní (lat. concha nasalis media), které společně s dolní skořepou nosní pomáhají filtrovat, zvlhčovat a ohřívat vzduch, který dýcháme, a zabraňují tak pronikání studeného vzduchu do plic.

Viz také čich, kostra, lebka, kraniální kosti.

Související příspěvky: