primární péče

Primární péče je koordinovaná komplexní zdravotní péče, poskytovaná zejména zdravotnickými pracovníky na úrovni prvního kontaktu občana se zdravotnickým systémem i na základě dlouhodobě kontinuálního přístupu k jednotlivci, je souborem činností souvisejících s podporou zdraví, prevencí, vyšetřováním, léčením, rehabilitací a ošetřováním, tyto činnosti jsou poskytovány co nejblíže sociálnímu prostředí pacienta a respektují jeho bio-psycho-sociální potřeby, zahrnuje všeobecné praktické lékaře, praktické lékaře pro děti a dorost, ambulantní zubní lékaře, ambulantní gynekology a agentury domácí péče.
Vyhledat „primární péče“ na NZIP