zdravotní systém

Zdravotní systém neboli zdravotnictví je vzájemná součinnost lidí, institucí a zdrojů (personálních i materiálních), které konkrétní země uplatňuje k zajišťování zdravotní prevence, ochrany a obnovy zdraví a k minimalizaci utrpení, které je způsobováno nemocemi a zraněními; za tímto účelem jsou přijímána konkrétní administrativní a orgnizační opatření.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Zdravotní systém a instituce