Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

Poskytovatelé zdravotních služeb
ČLÁNEK

... lékař (VPL), praktický lékař neboli „praktik“ je lékař primární péče vzdělaný v oboru všeobecného... ... gynekologovi. Všichni tito lékaři totiž poskytují tzv. primární péči . Pacienti k nim nechodí... ... primární péče vzdělaný v oboru všeobecného… " >Všeobecný praktický lékař a Praktický lékař pro děti...

Lázeňská péče
ČLÁNEK

... primární péče vzdělaný v oboru všeobecného… " >praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem dle daného... ... Lázeňskou péči musí vždy doporučit ošetřující lékař, návrh podává praktický lékař nebo ošetřující... ... není oprávněno posuzovat rozhodování revizního lékaře. Rozhodujícím při podávání návrhu na lázeňskou péči...

Dostupnost zdravotní péče
ČLÁNEK

...) je lékař primární péče vzdělaný v oboru všeobecného praktického lékařství, který se… " >praktického... ... zdravotních služeb . Pokud jej nikdo z uvedených poskytovatelů nepřijme do péče, měl by se znovu obrátit... ... se ke konkrétnímu lékaři. V případě registrujícího poskytovatele Ambulantní péče je forma zdravotní péče, při níž...

Druhy a formy zdravotní péče
ČLÁNEK

.... Ambulantní péče se poskytuje jako: primární ambulantní péče (registrující Všeobecný praktický lékař (VPL... ...), praktický lékař neboli „praktik“ je lékař primární péče vzdělaný v oboru všeobecného… " >praktický lékař... ... Zdravotní péči dělíme do druhů podle časové naléhavosti či účelu jejího poskytnutí. Zdravotní péče...

Jak postupovat při úmrtí blízké osoby
ČLÁNEK

... neboli „praktik“ je lékař primární péče vzdělaný v oboru všeobecného… " >praktického lékaře v rámci... ... Dojde-li k úmrtí vašeho blízkého v lůžkovém zdravotnickém zařízení, poskytovatel lůžkové péče... ... službách definuje lůžkovou péči jako zdravotní péči, kterou nelze poskytnout ambulantně...

Jak předcházet užívání drog?
ČLÁNEK

... volně rozlišovat… " >drogy a léčebnou a sociální péči, která zajišťuje snižování škod způsobených... ..., může vést ke vzniku závislosti. Rizikové a ochranné faktory v primární prevenci Rizikové faktory... ... pravidla, včasná systematická a efektivní specifická Primární prevence je souhrn opatření na podporu...

Základní návod k používání zdravotní péče
ČLÁNEK

... či v nemocnici. Primární péče je koordinovaná komplexní zdravotní péče, poskytovaná zejména zdravotnickými... ... pracovníky na úrovni prvního kontaktu… " >Primární péče Pro každého nemocného je obvykle místem prvního... ... kontaktu Všeobecný praktický lékař (VPL), praktický lékař neboli „praktik“ je lékař primární péče vzdělaný...

Rozštěpy rtu a patra
ČLÁNEK

... obor, který se zabývá péčí o novorozence, zvláště pak předčasně narozené nebo ty, kteří potřebují... ... pediatrie je lékařský obor, který se zabývá preventivní, diagnostickou i léčebnou péčí o děti od narození... ... chirurgie, kdy je primární Rekonstrukce je odborný výraz pro „znovuvytvoření“ něčeho, co bylo poškozeno...

Domácí péče
ČLÁNEK

... , Všeobecný praktický lékař (VPL), praktický lékař neboli „praktik“ je lékař primární péče vzdělaný v oboru... ... (ošetřovatelské) péče. Na konci vaší hospitalizace, vyžaduje-li to váš zdravotní stav, vám domácí zdravotní péči... .... Návaznost domácí zdravotní péče po uplynutí 14 dnů doporučuje váš registrující praktický lékař. Domácí...

Když nelze onemocnění vyléčit
ČLÁNEK

... neboli „praktik“ je lékař primární péče vzdělaný v oboru všeobecného… " >praktický lékař , všeobecné... ..., a aby si rozmyslel, jaká by měla být péče o něj ve chvíli, kdy jej onemocnění omezí natolik, že bude potřebovat pomoc... ... i Praktická sestra poskytuje základní ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou a uspokojováním základních...

Zobrazeno 1 až 10 z 146