praktický lékař pro děti a dorost

Praktický lékař pro děti a dorost (PLDD) je lékař primární péče vzdělaný v oboru všeobecného praktického lékařství, který se specializuje na poskytování léčebně preventivní péče dětem a dorostencům. Děti registruje od narození do maximálně 19. roku věku. Po narození sleduje vývoj dítěte při pravidelných preventivních prohlídkách, provádí očkování, poskytuje poradenství rodičům, diagnostikuje a léčí akutní onemocnění a pravidelně sleduje děti trpící závažnými chorobami. Zajišťuje podle potřeby specializovanou péči. Spolupracuje se sociálními službami ve své komunitě.

Viz také všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro dospělé.

Související příspěvky: