tracheostomie

Tracheostomie je jedním z mnoha typů stomií. Jedná se o uměle vytvořený vývod průdušnice na povrch těla. Cílem je zajistit průchodnost dýchacích cest. Tracheostomie může být trvalá nebo dočasná, a provádí se v případech, kdy pacient není schopen samostatně dýchat – například následkem úrazu, ochrnutí, nervosvalového onemocnění, zhoubného nádoru, syndromu spánkové apnoe, poruchách vědomí, při dlouhodobé umělé plicní ventilaci atd.

Viz také stomie.

Související příspěvky: