syndrom spánkové apnoe

Syndrom spánkové apnoe je jedna z poruch spánku, která se vyznačuje zástavami dechu ve spánku. Tyto přestávky v dýchání se označují jako apnoe, trvají nejméně 10 sekund a opakují se více než 5× za hodinu spánku. Tento stav je často spojen s nápadně hlasitým chrápáním. Ve dne může postižený člověk trpět výraznou spavostí a může usínat i při důležitých činnostech, včetně řízení automobilu.

Podle původu apnoe se rozlišují celkem tři typy této poruchy spánku:

  • obstrukční spánková apnoe – je vyvolána překážkou (obstrukcí) v horních cestách dýchacích, dýchací úsilí je při něm zachováno;
  • centrální spánková apnoe – má příčinu v centrálním nervovém systému, dýchací úsilí není přítomno;
  • smíšená spánková apnoe – začíná jako centrální (tzn. bez dýchacího úsilí), ale končí jako obstrukční (neboť během jejího trvání se dýchací úsilí obnoví).

Viz také syndrom, poruchy spánku.