FIGO klasifikace

FIGO klasifikace je klasifikační systém pro staging (zjištění rozsahu) zhoubných nádorů ženských pohlavních orgánů. Zkratka FIGO pochází z francouzského názvu Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique.

Viz také TNM klasifikace.