hormonální receptory

Hormonální receptor je protein, který má schopnost vázat nějaký zcela konkrétní hormon. Hormonální receptor se může nacházet buď na povrchu buňky nebo uvnitř buňky. Po navázání hormonu na receptor dochází v buňce k mnoha změnám (jaké konkrétní změny to jsou, záleží na konkrétní dvojici hormon-receptor). Existuje velké množství různých hormonálních receptorů.

Viz také hormony, receptor.