stereotaktická biopsie

Stereotaktická biopsie je biopsie, při které je využíván počítač a trojrozměrné zobrazovací zařízení (například mamograf) k nalezení „podezřelého“ místa (ve kterém by se mohl nacházet zhoubný nádor) a k navedení sondy, kterou je odebrána tkáň k následnému vyšetření pod mikroskopem.

Viz také biopsie, vakuová biopsie pod stereotaktickou kontrolou (SVAB).