samovyšetření prsu

Samovyšetření prsu je pravidelná prohlídka a prohmatání prsů a jejich bezprostředního okolí, které by měla 1× měsíčně provádět každá žena přibližně od 25. roku věku. Pravidelným samovyšetřováním se žena nejlépe seznámí se strukturou svých prsů a bude schopna posoudit případné změny, pokud nějaké nastanou. Zaznamená-li si žena při samovyšetření prsů podezřelou změnu, měla by kontaktovat lékaře. Ženy s genetickou predispozicí ke zhoubným nádorům prsu by měly provádět samovyšetření již od 18. roku věku, a po konzultaci se svým gynekologem by měly pravidelně navštěvovat specializované pracoviště za účelem individualizovaných („na míru šitých“) preventivních vyšetření. Od 40. roku věku se ženy mohou zapojit do programu screeningu rakoviny prsu.

Související příspěvky: