intervalový karcinom prsu

Intervalový karcinom prsu je karcinom prsu, který je diagnostikován v době mezi pravidelným screeningovým mamografickým vyšetřením, které se jevilo jako normální (tzn. jeho výsledkem byl negativní nález), a dalším screeningovým mamografickým vyšetřením. Odborníci přitom rozlišují:

  • pravý intervalový karcinom prsuzhoubný nádor při posledním screeningovém mamografickém vyšetření skutečně nebyl přítomen,
  • přehlédnutý intervalový karcinom prsu – zhoubný nádor při čtení snímku z poslední screeningové mamografie byl přítomen, ale byl přehlédnut.

Intervalové karcinomy prsu často bývají větší, rychleji rostou a šíří se, a mají horší prognózu než karcinomy prsu zjištěné při screeningovém mamografickém vyšetření. Problematika intervalových karcinomů prsu je předmětem intenzivních výzkumů, aby lékaři byli schopni lépe identifikovat ženy, pro které by bylo přínosem častější mamografické vyšetření nebo jiná vyšetření, která by pomohla včas odhalit zhoubný nádor prsu.

Viz také karcinom, karcinom prsu.

Související příspěvky: