terminální

Terminální (v souvislosti s nějakým vážným onemocněním) znamená „konečný, poslední, pozvolna vedoucí k úmrtí“. Například terminální stadium zhoubného nádoru vyjadřuje, že nádorové onemocnění již nelze vyléčit a že pacient na něj pravděpodobně zemře.