katechol-O-metyltransferáza

Katechol-O-metyltransferáza neboli COMT (zkratka pochází z anglického názvu catechol-O-methyltransferase) je enzym, který se podílí na odbourávání katecholaminů – skupiny látek, kam se řadí např. dopamin, adrenalin a noradrenalin. Inhibitory COMT se používají při léčbě Parkinsonovy nemoci.