indukovaná menopauza

Indukovaná menopauza je „uměle“ navozená menopauza, která je důsledkem chirurgického odstranění vaječníků, poškození vaječníků chemoterapií nebo radioterapií, případně použitím některých léků k záměrnému vyvolání menopauzy (v rámci léčby některých onemocnění). Ženy s indukovanou menopauzou mohou pociťovat podobné příznaky jako ženy, u kterých menopauza nastala přirozeně.