indukce

Indukce v souvislosti s lékařstvím znamená „navození“ či „vyvolání“. Příklady:

Odvozené sloveso je indukovat („navodit“ či „vyvolat“), odvozené přídavné jméno je indukovaný („navozený“ či „vyvolaný“).

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz indukce, indukovaný apod.