rozštěp páteře

Rozštěp páteře (lat. spina bifida) je vrozená vývojová vada, kdy dítě nemá správně srostlou páteř, a v důsledku toho mícha se svými obaly vystupuje ven z páteřního kanálu. Rozštěp páteře může být spojen s různými neurologickými poruchami. Rozštěp většinou postihuje oblast přechodu bederní a křížové oblasti.