staging

Staging je výraz pocházející z angličtiny a označuje proces provádění různých vyšetření, jejichž cílem je zjistit rozsah nádorového onemocnění v těle – zejména to, zda se zhoubný nádor rozšířil z místa, kde vznikl, do jiných částí těla. Pro lékaře je velmi důležité znát stadium onemocnění, aby mohl naplánovat optimální léčbu pro konkrétního pacienta. Rozlišujeme klinický staging a patologický staging.

Viz také grading a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz staging.