patologický staging

Patologický staging je staging, který je založen na chirurgických postupech, jako je např. odstranění a vyšetření regionálních lymfatických uzlin, vizuální kontrola přilehlých orgánů a histologické vyšetření postižené tkáně.

Viz také patologie, staging, klinický staging.