grading

Grading neboli gradingový systém je výraz pocházející z angličtiny a označuje systém klasifikace nádorových buněk podle toho, jak abnormálně se jeví při histologickém nebo cytologickém vyšetření pod mikroskopem. Cílem gradingu je poskytnout lékaři informace o pravděpodobné rychlosti růstu zhoubného nádoru a jeho tendenci k šíření (tzn. vytváření metastáz). Obecně platí, že čím více se nádorové buňky liší od buněk zdravé tkáně (tzn. čím méně jsou diferencované), tím je nádor zhoubnější. Používané gradingové systémy se u jednotlivých typů zhoubných nádorů liší. Grading hraje významnou roli při rozhodování o léčbě konkrétního pacienta.

Viz také staging, diferenciace, histopatologický stupeň (grade).