grading

Grading je výraz pocházející z angličtiny a označuje systém klasifikace nádorových buněk podle toho, jak abnormálně se jeví při histologickém nebo cytologickém vyšetření pod mikroskopem. Cílem gradingu je poskytnout lékaři informace o pravděpodobné rychlosti růstu zhoubného nádoru a jeho tendenci k šíření (tzn. vytváření metastáz). Systémy používané pro klasifikaci nádorů se u jednotlivých typů zhoubných nádorů liší. Grading hraje významnou roli při rozhodování o léčbě konkrétního pacienta.

Viz také staging.