trizomie

Trizomie je chromozomální abnormalita, při níž je určitý chromozom v buňce přítomen v počtu tří (místo normálního počtu dvou). Konkrétním příkladem trizomie je Downův syndrom, který je způsoben přítomností „nadbytečného“ chromozomu 21.

Viz také monozomie, polyzomie.