monozomie

Monozomie je chromozomální abnormalita, při níž je určitý chromozom v buňce přítomen v počtu jednoho (místo normálního počtu dvou).

Viz také polyzomie.