polyzomie

Polyzomie je chromozomální abnormalita, při níž je určitý chromozom v buňce přítomen v počtu více než dvou (přičemž dva je normální počet).

Viz také monozomie.